Home Finanse Co piąta rodzina ma problem ze spłatą bieżących zobowiązań