Home Biznes Majowa poprawa nastrojów konsumentów po kwietniowym historycznym załamaniu