Home Biznes Rolnicy z coraz większymi długami. Wydłuża się też okres przeterminowania wierzytelności