Home Biznes Bank Pocztowy zamierza korzystać z systemu pracy hybrydowej