Home Regulamin

Regulamin

by biznespolska

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z PORTALU INFORMACYJNEGO BIZNESPOLSKA.INFO

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego Biznes Polska info (biznespolska.info) (dalej Portal) przez jego użytkowników (Użytkownicy).
 2. Właścicielem Portalu jest News Sp. zo.o. z siedzibą w Rzeszowie, News Sp. zo.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, KRS 0000726827; adres e-mail: reklama@biznespolska.info, zwana dalej: „Usługodawcą”.
 3. Za pośrednictwem Portalu świadczona jest Użytkownikom usługa polegająca na:
  – umożliwieniu przeglądania zasobów Portalu, w szczególności artykułów i materiałów w nich zamieszczonych (dalej Materiały), w miejscu i czasie oraz na urządzeniu wybranych przez Użytkowników
  – umożliwieniu korzystania z informacji zamieszczanych w postaci reklam bannerowych, Artykułów Partnera oraz reklam zleconych przez reklamodawców i pochodzących z systemów serwisów trzecich, np. Google AdSense
  – korzystania z innych funkcji udostępnianych na Portalu, np. możliwości dodawania wpisów / komentarzy pod artykułami.
 4. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, o ile Regulamin nie będzie stanowić inaczej.
 5. Portal jest zarejestrowanym tytułem prasowym i działa w szczególności na podstawie ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, a jego wydawcą jest News Sp. zo.o.
 6. Dodatkowe informacje:
  a) stopka redakcyjna: https://biznespolska.info/kontakt/
  b) polityka prywatności Portalu: https://biznespolska.info/polityka-prywatnosci/

2. Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:
  a) dostęp do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; (zalecane 5 Mb/s),
  b) urządzenie z procesorem 1GHz (wersja stacjonarna) lub 800 MHz (wersja mobilna) (zalecane odpowiednio 1,5 GHz oraz 1 GHz),
  c) poprawnie skonfigurowana zaktualizowana przeglądarek internetowych akceptująca pliki typu Cookie,
  d) włączona obsługa Cookie oraz JavaScript.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Jeżeli Użytkownik zamierza korzystać z Materiałów zamieszczonych na Portalu lub innych jego usług obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

3. Korzystanie z Portalu za pomocą Aplikacji Mobilnych

 1. Korzystanie z Portalu i Materiałów możliwe jest także poprzez aplikacje mobilne, przeznaczona na telefony komórkowe, smartfony lub tablety.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, iż Portal będzie działała prawidłowo na danym typie urządzenia mobilnego. Użytkownik jest obowiązany we własnym zakresie dostosować urządzenia i aplikacje, aby właściwie wyświetlać materiały zamieszczone na portalu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie urządzeń mobilnych, dostawców oprogramowania do tych urządzeń oraz operatorów sieci telefonii komórkowych.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie z Internetu za pośrednictwem urządzenia mobilnego przez operatora w Polsce w roamingu za granicą.

4. Zasoby Portalu oraz dodawanie i usuwanie 
wpisów / komentarzy pod artykułami

 1. W braku odrębnej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą Użytkownik może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach prawa autorskiego. Przez fakt akceptacji Regulaminu i korzystania z portalu Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Materiałów.
 2. W szczególności Użytkownik nie może:
  a) kopiować, modyfikować lub blokować Materiałów,
  b) pobierać Materiałów, w całości lub ich istotnej części, szczególnie w celu ich ponownego wykorzystania czy przetwarzania,
  c) umieszczać odesłań do zasobów Portalu w sposób utrudniający identyfikację źródła pochodzenia Materiałów.
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, obyczajów, norm społecznych, Regulaminu Portalu oraz zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie (zwanych też netykietą), a w szczególności do niezamieszczania treści lub odnośników do treści:
  a) wulgarnych, obscenicznych lub zawierających wulgaryzmy,
  b) pornograficznych,
  c) o charakterze dyskryminującym, niezależnie od formy dyskryminacji (w szczególności ze względu na rasę, płeć, wyznanie, propagujących etc.) oraz jakichkolwiek nawołujących lub zachęcających do takich postaw,
  d) propagujących przemoc,
  e) takich samych, pisanych kilka razy z rzędu, niezwiązanych z tematem lub prezentowanych w inny uciążliwy sposób,
  f) wprowadzających w błąd (tzw. „fake news”),
  g) promocyjnych, reklamowych lub treści będących spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  h) pozycjonujących,
  i) innych powszechnie uznawanych za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), w tym zwrotów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takich, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placement lub w inny sposób naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zachęcających do używania niedopuszczonych do powszechnego obrotu substancji szkodliwych (narkotyki, inne poddane reglamentacji środki psychoaktywne), czy promujących nadmierne spożywanie alkoholu.
 5. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania, weryfikowania, monitorowania ani badania zgodności z prawem zamieszczanych przez Użytkowników treści wpisów / komentarzy pod artykułami.
 6. Usługodawca ma prawo do uznaniowego kasowania wpisów / komentarzy, w szczególności celem zapewnienia ich zgodności z Regulaminem. Dotyczy to zarówno wpisów / komentarzy dodawanych na bieżąco jak i już dodanych od chwili uruchomienia portalu.
 7. Usługodawca oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej i nie dokonuje autoryzacji przed publikacją wpisów czy komentarzy w dostępnej w ramach portalu infrastrukturze technicznej.
 8. Użytkownik korzystając z mechanizmu umożliwiający zamieszczenie wpisu / komentarza pod artykułem oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia wpisów i komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na portalu informacyjnym biznespolska.info.
 2. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.
 4. Jakiekolwiek uwagi, komentarze, opinie czy pytania dotyczące działania portalu kierować należy na adres e-mail: reklama@biznespolska.info.
 5. Regulamin wchodzi w życie 20 czerwca 2018 r. i obowiązuje nieprzerwanie niezależnie od modyfikacji Polityki Prywatności.