Home Informacje ekonomiczne Polacy posiadają trzy czwarte średniego dochodu obywatela Unii