Home Biznes Zbyt niski stopień robotyzacji i wskaźnik zatrudnienia